0906.568.929

EXPLORER

Xe có sẵn

Sắp xếp:
Động cơ
2.0L
Hộp số
AT 10 Cấp
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
7
Động cơ
Ecoboost 2.0L
Hộp số
AT 6 cấp
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
7
1,112,000,000 đ
Động cơ
2.0L
Hộp số
AT 10 Cấp
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
7
Động cơ
2.0L
Hộp số
AT 10 Cấp
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
7
1,198,000,000 đ
Động cơ
2.0
Hộp số
10 Cấp
Truyền động
4x4
Số chỗ ngồi
5
Động cơ
2.0L
Hộp số
AT 10 Cấp
Truyền động
4x4
Số chỗ ngồi
7
2,268,000,000 đ
Động cơ
Ecoboost 2.3L
Hộp số
AT 6 cấp
Truyền động
4x4
Số chỗ ngồi
7
Động cơ
1.5L
Hộp số
6
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
5
Động cơ
1.5L
Hộp số
6
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
5
593,000,000 đ
Động cơ
1.5L
Hộp số
6
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
5
Động cơ
2.2L
Hộp số
MT 6 cấp
Truyền động
4x4
Số chỗ ngồi
5
Động cơ
2.2L
Hộp số
MT 6 cấp
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
5
Động cơ
1.5L
Hộp số
6
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
5
Động cơ
2.2L
Hộp số
AT 6 cấp
Truyền động
FWD
Số chỗ ngồi
5
Động cơ
1.0L
Hộp số
6
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
5
Động cơ
2.2L
Hộp số
MT 6 cấp
Truyền động
4WD
Số chỗ ngồi
5
Động cơ
2.2L
Hộp số
AT 6 cấp
Truyền động
4x4
Số chỗ ngồi
5
Động cơ
2.0l
Hộp số
10 Cấp
Truyền động
4x4
Số chỗ ngồi
5
Động cơ
2.4L
Hộp số
Số tay 6 cấp
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
16
849,000,000 đ
Động cơ
2.4L
Hộp số
Số tay 6 cấp
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
16
Động cơ
2.0L
Hộp số
AT 10 Cấp
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
5
889,000,000 đ
Động cơ
2.4L
Hộp số
Số tay 6 cấp
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
16
Động cơ
2.0L
Hộp số
AT 10 Cấp
Truyền động
4x4
Số chỗ ngồi
Động cơ
2.0L
Hộp số
AT 10 Cấp
Truyền động
4x2
Số chỗ ngồi
7
Xem thêm